PROVOZNĚ DOPRAVNÍ ŘÁD

Parkoviště je provozováno jako nehlídané placené stání s celoročním 24 hodinovým provozem.

I. Všeobecná ustanovení

 1. V celém objektu parkoviště je zaveden jednosměrný provoz a v plném rozsahu platí vyhláška č. 30/2001 Sb. a 223/1997 Sb. pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.
 2. Rychlost jízdy v celém objektu je omezena na 10 km/hod.
 3. Největší povolená celková výška parkujících vozidel je 2,1 m.
 4. Do prostoru -1. pp je povolen i vjezd vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, elektro).
 5. Do prostoru -2. pp je zákaz vjezdu a parkování vozidel s pohonem LPG a CNG. 
 6. Pohyb osob v prostorách parkoviště, který nesouvisí s užíváním parkovacího místa,  JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
 7. Poplatek se hradí před odjezdem v hotovosti v parkovacích automatech.
 8. Provozovatel neodpovídá za škody nebo odcizení odstaveného vozidla, ani za věci v něm uložené.

 

II. Povinnosti řidiče

 1. Při odstavení vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo tak, aby bylo vždy řádně zabezpečeno proti zcizení. Uschovat parkovací lístek pro potřeby placení a vstupu do objektu.
 2. Za ztrátu parkovacího lístku je řidič povinen uhradit hotově jednorázový poplatek 1.000,- Kč u obsluhy.
 3. Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny pronajímatele včetně pokynů obsluhy parkoviště.
 4. Dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy.
 5. Parkovací místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu.
 6. Udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách parkovacího domu.
 7. Před odjezdem zajít NEJDŘÍVE K POKLADNĚ a pak k vozidlu! Poplatek za stání vozidla uhradit v automatické pokladně umístěné při vstupu v prostoru parkovacího domu.
 8. Po zaplacení opustit do 15 minut prostory parkoviště.
 9. Dodržovat zákaz kouření v celém objektu řidičem i spolujezdci.

 

III. Omezení uživatelům

Na poskytnutém parkovacím místě, v zaparkovaném vozidle i ve všech prostorách parkoviště je ZAKÁZÁNO:

 1. Kouřit a používat otevřený oheň
 2. Provádět jakékoliv opravy, údržbu, seřizování či mytí vozidel
 3. Doplňovat a skladovat pohonné hmoty – vyjma paliva v nádržích vozidla
 4. Ukládat v prostorách parkovacího objektu nepotřebný materiál, náhradní díly vč. pneu a jiný  odpad
 5. Uvádět motor vozidla do chodu za jiným účelem než je bezprostřední odjezd vozidla z parkoviště
 6. Přechovávat nebezpečné a hořlavé materiály a těkavé látky. 

Provozovna:

Parkovací garáže u Janáčkova divadla

Rooseveltova 711/3
602 00 Brno
Česká republika

Volejte - Pište

Mobil: +420 733 143 540 (NONSTOP)
Email: jdparking@outlook.cz

Jak se k nám dostanete

Vjezd z Moravského náměstí u tramvajové zastávky směr Černá pole.